Close

FILOZOFIE

Co je jóga

Termín jóga pochází z jednoho z nejstarších jazyků světa, ze sanskrtu…

Přečíst
Brahmačarja

Podle jógy je třeba touhy po smyslových prožitcích správně regulovat…

Přečíst
Íšvara pranidhána

Znamená to, respektování vyšších životních principů, které působí jak v nás…

Přečíst
Santóša

Santóša je mentální vyrovnanost, je to stav s klidnou myslí…

Přečíst
Jóga jako vědomí

Jóga učí vědomí na čtyřech úrovních. Toto vědomí je třeba rozvíjet…

Přečíst
Astéja

Astéja znamená nebrat, co mi nepatří. Přirozený sklon člověka ke slastnému prožívání…

Přečíst
Satja /pravdivost/

Dodržovat satju, znamená být pravdivý v myšlenkách, slovech, činech…

Přečíst
Ahimsá

Z pohledu jógy je ubližování jedna z příčin narušení vnitřní rovnováhy člověka…

Přečíst
Svádhjája

Znamená sebestudium, sebepoznání. Jeden prastarý výrok zní: „Člověče, poznej sám sebe“…

Přečíst
Jógový život

Pracují-li mysl, emoce a tělo harmonicky se skutečným já, pak se teprve jedná o jógu…

Přečíst
Krijajóga

Někteří lidé si myslí, že jóga má náboženský podtext, protože pochází z hinduismu. Jóga je ale vzdálená…

Přečíst
Tapas

Tapas znamená řád, sebekázeň, sebeovládání, disciplínu. Navazuje na santóšu 

Přečíst
Sauča-čistota

Sauča nás také vede k čistotě těla, myšlenek, slov a činů…

Přečíst
Vědomí mysli

Vědomí toho, jak mysl může řídit emoce a tělo.  Ve skutečnosti je mysl…

Přečíst
Vědomí vlivu emocí na tělo

Buďme si vědomi toho, že správné emoce mají pozitivní vliv na tělo a emoce…

Přečíst
Vědomí svého těla

Jóga je vědomý vývoj. A do toho patří vědomí těla. Uvědomění si toho…

Přečíst
Aparigraha

Znamená, nehnat se za bohatstvím, kariérou, slávou, nehromadit…

Přečíst
Brahman

Pojem brahman, který patří védántě, označuje nejvnitřnější podstatu veškeré…

Přečíst
Átman

Dosáhnout poznání, že mou nejvnitřnější podstatou je atman, a zažít tento stav znamená dojít…

Přečíst
Anabhúti

Anabhúti je zkušeností bezprostředního, intuitivního poznání. Podle védánty…

Přečíst
Čtyři cíle života

Anabhúti je zkušeností bezprostředního, intuitivního poznání. Podle védánty…

Přečíst
Dharma

Dharma je symbolem věčného zákona, kosmického řádu, kterému vše podléhá…

Přečíst
Jóga a osud

Sanskr je jeden z nejstarších jazyků lidstva. Je to zvláštní jazyk, jelikož ukazuje…

Přečíst
Sansára

Sansára neboli reinkarnace znamená putování a úzce souvisí s Karmanovým zákonem…

Přečíst
Daršany

Daršany (vhledy) jsou filozofické koncepce, které různými způsoby osvětlují základní principy života…

Přečíst
Karmanový zákon

Slovo karman znamená konání, jednání nebo čin a jóga ho chápe jako nejvyšší…

Přečíst
Antahkarana

Jóga označuje jako vnitřní orgán člověka antahkáranu. Není to běžný orgán…

Přečíst
Guny

Podle jógy je Vesmír řízen třemi silami, říká se jim Guny a vykazují určité kvality…

Přečíst
Čtyři stavy vědomí

V józe užíváme termín vědomí (čit), pro označení prvotní entity, toho, co je dáno…

Přečíst
Kóše

Jóga vidí člověka  jako bytost, která je  tvořena smrtelnou a nesmrtelnou složkou 

Přečíst
Avidja

Lidská nevědomost nebo nepoznání pravé podstaty jevů se nazývá Avidja (mája je kosmická nevědomost).

Přečíst
Jóga a emoce

Emoce je téma, o kterém se v józe moc nemluví, ale přitom je velice důležité.

Přečíst
Jóga sútra

Jeden z nejzdařilejších pokusů o představení jógy jako celku byl proveden už velmi dávno.

Přečíst
Recept proti stárnutí

Vezmeme hrst víry, sklenici lásky, lžíci trpělivosti a trochu optimismu…

Přečíst