Close

Svádhjája

Svádhjája znamená sebestudium, sebepoznání. Jeden prastarý výrok zní: „Člověče, poznej sám sebe“. Poznání sebe sama ale není tak snadné, protože naše silné Já se umí více prosadit a přehlušuje jemné duchovní záchvěvy.

K sebepoznání nám může pomoci, že budeme studovat duchovní literaturu a celkový zájem o duchovní a svaté. Doporučuje se číst denně alespoň jeden verš z knihy svatých a moudrých. A to tak, že nad ním budeme přemýšlet a usilovat o pochopení jeho smyslu.

Neuzavíráme se do vlastního nitra, ale zkoumáme vlastní duševní stavy a pochody. Díváme se do sebe, hledáme v sobě, ale nestáváme se proto egoistickými. Hledáme poznání skutečného Já, které nás může osvobodit od iluzí a klamů ega. Poznáme-li své skutečné Já, zvolíte správně svůj životní směr i cíl ve vnějším světě.

Poznat sám sebe vyžaduje trpělivost.