Close

Íšvara pranidhána

Termín Íšvara označuje Boha. A znamená to, respektování vyšších životních principů, které působí jak v nás, tak mimo nás. A vedou k poznání, že nic není náhoda, že veškeré dění probíhá a je řízeno moudrými a neměnnými zákony.

 

„Zdálo se mi, že kráčím po mořském břehu s Pánem a na obloze se objevují výjevy mého života. Při každém z nich vidím v píku otisky dvou párů nohou, moje a Pánovi. Když se před námi rozsvítila poslední scéna, ohlédl jsem se.  Všiml jsem si, že na mé životní pouti se mnohokrát stalo, že bylo vidět pouze jedny stopy. Bylo to vždy v nejhorších a nejsmutnějších chvílích mého života. Zeptal jsem se na to Pána: „Pověz Pane, ty jsi řekl, budu-li tě následovat, že půjdeš vždy se mnou. Teď ale vidím, že jsi mě v nejtěžších chvílích mého života opouštěl.“ Pán odpověděl: „Drahé dítě, nikdy jsem tě neopustil. Ten jeden pár stop, které vidíš, patří mně. Ty jsi byl v mém náručí.“                                                                                                                                                                          (Neznámý autor)