Close

Sauča-čistota

Sauča nás také vede k čistotě těla, myšlenek, slov a činů.

Tělo je důležitá součást našeho vývoje. Díky němu vnímáme, pozorujeme, poznáváme, učíme se. Tělo je chrámem duše, který bychom měli udržovat v dokonalé čistotě a pořádku. Když máme čisté tělo, dobře se cítíme a lépe rozvíjíme duševní činnost. Naopak, znečištěné tělo otupuje duševní činnost.

Důležité je také udržovat čisté myšlenky, které jsou počátkem všeho. Jak myslíme, tak se obvykle projevujeme, tak se jevíme druhým, takoví jsme. Naše slova a činy následují za již vzniklou myšlenkou. Její síla má stejnou hodnotu jako síla slova nebo skutku. Jediný rozdíl je v tom, že není slyšet.

Myšlenku můžeme přirovnat k bumerangu. Ten vyšleme, aby rozčeřil vzduch, dosáhl cíle a zase se k nám jako k vysílateli vrátil.

Dobrá myšlenka je třikrát požehnána. Zlá myšlenka je třikrát prokleta. Za prvé znečišťuje toho, kdo ji vyslal. Za druhé znečišťuje prostředí, ve kterém všichni žijeme. A za třetí škodí tomu, ke komu je cílena.

Myslet, mluvit a jednat čistě znamená jednat v souladu se svým hlasem svědomí.  Ne vždy ho ale slyšíme. Hathajóga nabízí systém cvičení – ásany, pranájámu, očistné techniky a dodržování správné výživy. Jsou to techniky, které nás očišťují a postupně se stáváme jemnějšími, vnímavějšími, získáváme schopnost rozlišovat a vnímat svůj hlas svědomí.