Close

Vědomí vlivu emocí na tělo

Buďme si vědomi toho, že správné emoce mají pozitivní vliv na tělo a emoce negativní mají velmi škodlivý vliv na tělo. Žárlivost, nenávist, závist, chtivost a chamtivost představují ty nejdestruktivnější emoce. Zatímco odpor, rozpaky, strach a únik před realitou různého typu patří až do sekundární kategorie psychosomatických emocí. Vyrovnanost, radost, soucit, porozumění, apod. velmi ovlivňují tělo.

Učíme se uvědomovat si své emoce už v okamžiku, kdy vznikají. Uvědomujeme si je ještě dříve, než se dostaneme pod jejich vliv. Dáváme volný průchod pozitivním emocím a omezujeme a řídíme emoce negativní.

Musíme si rychle uvědomovat, co cítíme, protože naše nižší (nevědomá) mysl jedná rychle. Držíme na uzdě odvádějící, rušivé myšlenky a emoce tím, že budeme udržovat svou mysl stále ne jedné myšlence, nebo věci. Koncentrujeme se na myšlenku „šánti“ (mír) a opakujeme si to stále dokola ve své mysli.

Jedna osvědčená dobrá rada je: „Zhluboka se nadechni, počítej do deseti.“