Close

Santóša

Santóša je mentální vyrovnanost, je to stav s klidnou myslí. Můžeme být pohlceni vírem myšlenek, emocionálním napětím, ale je třeba dospět ke klidu. Učit se být vyrovnaní s klidnou myslí.

Když se něco nevyvíjí podle našich představ, začneme se zlobit. Ale jsou i tací, kteří si dokážou zachovat klid i v těžkých situacích. Jsou důkazem toho, že to jde. A záleží jen na nás, jestli si budeme pěstovat tuto schopnost. Cesta, která k tomu vede je sebepoznání. Tedy nehledat příčinu neklidu venku, ale v sobě.

Když si nedokážeme vysvětlit příčinu svého neklidu, tak jsme ochotni uvěřit na vnější vlivy. Jsme ochotni obvinit celý svět, protože nerozumíme sami sobě.

Zakladatel Bihárské školy jógy Svámi Šivananda nám vyjadřuje životní moudrost v deseti bodech“

  1. Dostali jste tělo. A ať ho milujete nebo nenávidíte, je stále vaše.
  2. Dostáváte lekce. Jste neustále ve škole zvané život. Každý den máte v této škole příležitost na učení. Lekce můžete mít rádi, nebo si můžete myslet, že jsou hloupé a nepodstatné.
  3. Nemůžete uniknout, můžete se jen učit. Růst je výsledek spolupůsobení zkoušek a omylů. Zkoušky, které se nepodařily, jsou stejně důležité, jako ty zkoušky, které se podařily.
  4. Lekce se opakují, dokud se nepoučíte. Každá lekce vám bude předkládána různými způsoby, dokud se je nenaučíte. Když je zvládnete, přejdete k další lekci.
  5. Učení nikdy neskončí. Každá část života obsahuje lekci. Učit se budeme celý život.
  6. „Tam“ není lepší než „tady“. Když „tam“ se stane „tady“, objeví se nové „tam“, které se vám bude zdát, že je lepší než „tady“.
  7. Jiní lidé jsou jen vaším zrcadlem. Na jiném člověku nemůžete milovat nebo nenávidět nic jiného, jen to, co milujeme nebo nenávidíme na sobě.
  8. Záleží jen na nás, co uděláme se svým životem. Máme v sobě všechny zdroje a nástroje, které potřebujeme. Záleží jen na nás, co s nimi uděláme.
  9. Všechny odpovědi na otázky, které přináší život, máme v sobě. Stačí jen pozorovat, naslouchat a důvěřovat.
  10. Na všechny tyto poučky zapomeňte. Ale kdykoliv je budete opravdu potřebovat, vzpomeňte si na ně.

                   „Spokojenost je zdrojem nejvyššího blaha“

                                                                         Jógasútra II. 42