Close

Co je jóga

Jóga je způsob života, způsob jak sjednotit celou svoji povahu, tak, aby všechny aspekty našeho života pracovali v harmonii jeden s druhým.

Jóga pochází ze staré Indie. A ačkoliv Indie chránila a udržovala tento způsob života v tajnosti po tisíce let, nelze říci, že by jóga byla jen výhradně indická. Nikde ve starých spisech jógy nenalezneme tvrzení, že by se těmito praktikami člověk stával lepším hinduistou. Člověk si praktikováním jógy uvědomuje božství. A tím se stává lepším, ať už se hlásí k jakémukoliv náboženskému vyznání: stává se lepším křesťanem, buddhistou, hinduistou, adventistou a člověkem vůbec.

Termín jóga pochází z jednoho z nejstarších jazyků světa, ze sanskrtu, a znamená spojit, sjednotit, stát se jedním. V pravém slova smyslu jóga znamená naprosté splynutí bez odlišení.

Člověk vstupuje do jógy v nejvhodnějším bodě své evoluční cesty. A v tu chvíli je lepší se neptat: „Kde je začátek?“ ale ptát se: „Kde začít?“ Jsou školy jógy, kde jsou různé přístupy ke konceptům a praktikám jógy a to může začátečníka často mást. Tyto školy jsou jako loukotě na velikém kole – všechny se scházejí ve středu. Stejně tak se všechny koncepty a praktiky jógy spojují v nejvyšších stádiích.

Člověk porozumí těmto vztahům snáze, až se bude zabývat jógou po určitou dobu a až si začne víc uvědomovat sám sebe.