Close

Tapas

Tapas znamená řád, sebekázeň, sebeovládání, disciplínu. Navazuje na santóšu (spokojenost) a radí nám, jak dosáhnout jejího naplnění. Tapas můžeme chápat jako respektování určitého řádu a disciplinovaný život. Pokud přijímáme ochotně psaná i nepsaná pravidla určitého řádu, jednáme s druhými s ochotou, přizpůsobujeme názory a pocity, tak kde je to nutné a dopracováváme se tak k porozumění, potom se cítíme svobodně a nejsme zatíženi reptáním a odporem. Věříme, že i to, co se nám zdá jako problém a potíž, tak nám umožňuje hlubší poznání, růst a vývoj.

Ti, kteří odmítají řád, disciplínu, nechtějí žádné hranice, tak podceňují potřebu kázně. Svobodu chápou jako absolutní volnost, nedomýšlejí důsledky a ženou se k bezohlednému naplňování svých osobních cílů. Držme se raději slov, od čínského filozofa Lao’c: „Kdo vítězí nad lidmi, je mocný, kdo vítězí nad sebou, je mocnější.“