Close

Dharma

Dharma je věčný řád, kterému vše v jevovém světě podléhá.

Dharma je symbolem věčného zákona, kosmického řádu, kterému vše podléhá. Je právem, neboť ctí tradice a nabízí cestu, ale především je povinností, která učí disciplíně. Povinností k tělu, k mysli a k duchovnímu rozvoji. Je to vrozená vlastnost, něco jako konečná příčina.

Například dharmou soli je být slaná. Dharma je řídící princip světa, který každého zavazuje konat v intencích jeho karmy, jeho rodiny, sociálního postavení.

Dharma učí člověka přijímat. Klade-li si člověk otázky proč, podsune mu jako odpověď karmanový zákon a nabídne, jak nevědomost překonat a utrpení ukončit. Dharma se někdy staví do protikladu ke svobodě. Přijetím povinnosti totiž činíme sebe dokonalejšími, morálnějšími, ale svoboda stojí ještě výš, nejen nad nectnostmi, ale i ctnostmi. . Bez přijetí dharmy, však k ní nemůžeme doputovat. Dharma je tedy cílem, kterého je třeba dosáhnout.