Close

Oční cviky

Při cvičení buďme opatrní a zvlášť zpočátku nepřeháníme cvičení, neboť oční svaly mohou být ještě velmi slabé. Nikdy oči nepřemáhejte. Musíme je nejdříve posílit a potom dochází ke zlepšení zraku.

Než začneme cvičit,  je dobré si uvolnit oblast krku.

Zaujmeme zkřížený sed. Ruce si položíme na kolena, páteř je vyrovnaná.

  • S výdechem skloníme hlavu k pravému rameni. S nádechem ji vracíme zpět. S dalším výdechem hlavu skloníme k levému rameni. S nádechem ji vracíme zpět. Provedeme 5 krát na každou stranu.
  • S výdechem zvolna skláníme hlavu do předklonu. S nádechem ji zvedáme a pomalu přecházíme do záklonu. Provedeme 5 krát.

 

 

 

 

S nádechem zvedáme pravé rameno k uchu. S výdechem ho necháme klesnout zpět. S dalším nádechem zvedáme levé rameno k uchu. S výdechem ho necháme klesnout zpět. Provedeme 5 krát na každou stranu.

 

 

 

 

 

S nádechem stiskneme oči silou k sobě, ve výdechu je uvolníme. Několikrát opakujeme.

 

 

 

 

S nádechem rozevřeme oči co nejvíc /vykulíme je/ a ve výdechu uvolníme. Několikrát opakujeme.

 

 

 

 

  • Vytáčíme oči doprava a doleva co nejdál můžeme.
  • Vytáčíme oči dolů a nahoru.
  • Vytáčíme oči úhlopříčně doprava nahoru, doleva dolů a obráceně.
  • Očima kreslíme kruhy, čtverce, osmičky.

 

 

Pohyb očima vykonávají jen oční svaly, hlava se nehýbe. Opakujte cvik tolikrát, kolik je vám příjemné.

Relaxace očí. Přiložíme ruce k sobě a třeme je o sebe tak dlouho, až jsou teplé. Uděláme nich mističky a přiložíme je na zavřené oči. Tím relaxujeme oči i celý obličej.