Close

Mahat joga Pránájáma /Plný jógový dech/

Spojíme-li dolní, střední a horní dech do jednoho celku, dostaneme tzv. plný jógový dech. Zapojování všech tří částí plic má jít plynule za sebou v tzv. dechové vlně a to vždy zdola nahoru při nádechu i výdechu. Dechová vlna probíhá na mentální úrovni. Plíce se nám naplňují a vyprazdňují najednou, ale my přesouváme pozornost na jednotlivé části hrudníku a sledujeme, zda se správně zapojují do procesu dýchání.

Dýchání má být pomalé, hluboké, plynulé a uvolněné. Není důležité, jak moc se nafoukneme, ale jak umíme vyváženě dýchat všemi částmi plic. K tomu je zapotřebí značná soustředěnost.

 Nácvik: ležíme na zádech, ohneme nohy v kolenou, chodidla opřeme o podložku. Pravou ruku si přiložíme na břicho v oblasti pupku, levou ruku umístíme nad pravou tak, že prsty a dlaň spočívají na dolních žebrech.

Volně a zhluboka nadechujeme do spodní části plic, pod pravou rukou cítíme pohyb břišní stěny. Volně nadechujeme také do hrudní části plic, pod levou rukou cítíme, jak se hrudník zvedá. A pozornost vedeme až do oblasti klíčních kostí. Uvědomujeme si proudění vzduchu až do horních částí plic.

A pomalu vydechujeme. Pozorujeme výdech pod pravou rukou, jak břicho klesá, pod levou dlaní hrudník klesá a provedeme úplný výdech z horních částí laloků plic.