Close

Lóma-Vilóma na zádech

Je to cvičební systém, který patří mezi dynamické cvičení jógy a využívá polaritní dech. Je to učení starých jogínů, kde se tvrdí, že vše ve vesmíru je polarizované. Během života se setkáváme s mnohými polaritami: den – noc, teplo – zima, měkký – tvrdý, žena – muž, dostředivá síla – odstředivá síla, náš mozek má také dvě hemisféry, atd.

V tomto systému cvičení se pravidelně střídají polohy a to vede k posílení vnitřní rovnováhy organismu. Jde o aktivaci obou pólů, kde záporný polarizující proud prány /lóma/ se týká dolní půlky těla a směřuje k hlavě a kladný proud prány /vilóma/ se týká horní půlky těla a proudí směrem k nohám. Tímto usměrněným prouděním je naše tělo energeticky promývané a jeho buňky jsou polarizované. Trvalý stav polarizace představuje stav fyzického a psychického zdraví. Toto cvičení upevní zdraví každému, kdo ho bude pravidelně vykonávat, protože při cvičení dochází k dokonalému prokrvení organismu v obou směrech a ze všech stran.

Cvičení lóma-vilóma jsou vázané na rytmus dýchání, je důležití spojit dech s pohybem. Rytmus cvičení uklidňuje a kombinací s řízeným dechem celkově zvyšuje psychickou odolnost a vede k vyšší vitalitě.

Postupně se učíme vykonávat pomalý, vědomě řízený dech spojený s pohybem, učíme se uvědomovat si stoupající napětí spojené s vykonáváním pohybu do krajní polohy a s následným uvolněním do výchozí polohy.

Éka páda uttánásana. Položíme se na záda. Začneme dýchat hlubokým, rytmickým dechem 6:3:6:3 /savitrí-pránajámou/. Během celého nádechu na šest dob zvedáme natáhnutou, ale uvolněnou pravou nohu kolmo k zemi. Po dobu zastavení dechu na tři doby  v poloze setrváme, protlačíme patu od těla a tím napneme svaly na zadní straně nohy.  Potom během celého výdechu na šest dob pokládáme nohu zpět na zem. Během zastavení dechu po výdechu na tři doby zůstáváme v uvolněné poloze v lehu.

To samé cvičíme s levou nohou.

Šírša uttánásana. Protipolohou ke zvedání nohy je zvednutí hlavy od podložky. Z lehu na zádech zvedáme během nádechu pouze hlavu, ramena zůstávají na zemi. V poloze zadržíme dech a s výdechem pomalu ukládáme hlavu zpět na zem a během zádrže dechu zůstáváme v uvolněné poloze.

Stambhanásana. Z lehu na zádech zvedáme s nádechem celý trup a nohy do sedu.  V zastavení dechu držíme pozvednutou nataženou nohu máme před tělem a držíme ji za kotník nebo pod kotníkem, protlačíme patu od těla a současně protlačujeme hrudník proti koleni, záda nesmí být kulatá. S výdechem se pokládáme do lehu, kde se uvolníme.