Close

Lóma Vilóma na boku

Cvičení lóma-vilóma jsou vázané na rytmus dýchání, je důležití spojit dech s pohybem.  Rytmus cvičení uklidňuje a kombinací s řízeným dechem celkově zvyšuje psychickou odolnost a vede k vyšší vitalitě.

Éka páda uttána ásana.Lehneme si na pravý bok, tělo je v jedné rovině, vyrovnané, jak pravítko. Levá dlaň je položená na stehně levé nohy, pravá paže je ve vzpažení a hlava je položená na ni. S nádechem zvedáme nataženou levou nohu, s výdechem pokládáme nohu.
/Při problémech s rovnováhou, si opřeme levou dlaň před tělem na podložku. Pokud je pata během celého cvičení výš než špička, účinek je více vzadu, posilují se tím kyčelní klouby./

Širša uttánásana. Tady ukláníme pouze hlavu, levé ucho k levému rameni.

Anandásana /nekonečno/. 

Stále jsme na levém boku. Pokrčíme levou paži, opřeme ji o loket a dlaní podepřeme hlavu. /Tím se mírně zvedne horní část těla a lépe dosáhneme na špičku nohy/. Levý loket vysuneme šikmo dopředu, ať se nám lépe udrží rovnováha. s nádechem zvedáme pravou nohu, vedeme ji až do polohy kolmé k zemi a uvědomujeme si při tom činnost pánve a kyčle. Protlačíme patu od těla  a uchopíme prsty u nohy. Noha je pasivně propnutá. dbáme na to, abychom byli na boku, a nikoli na jedné straně hýždě.

Cvičení uvolňuje klouby a šlachy nohou. Působí příznivě na orgány břišní dutiny. Zařadíme relaxaci na boku.

Cvičení provedeme také na druhém boku. Potom si lehneme na záda a relaxujeme.