Close

Prána mudry

Jedním z nejlepších příkladu toho jak Hasta mudry řídí fyzikální funkce těla, je skupina muder které se užívají v pránájámájóze pro řízení částečných dechů. Mudry pro řízení dechu byly známé našim starým ršijům. Tyto mudry řídí tělo i tělesné funkce, vyrovnávají emoce i mysl.

Pravá plíce je rozdělena do tří oddělených laloků /oblastí/: spodní, střední, horní.

Levá plíce má (s výjimkou velice vzácných případů) jen spodní a horní lalok. Střední lalok atrofoval vzhledem k uložení srdce při vzpřímené poloze člověka.

Každý z těchto laloků je řízen určitou částí mozku, říkáme jí Aprakáša bindu. Lékaři tomu říkají dechové centrum v oblasti prodloužené míchy.

Aprakáša bindu /dechové centrum/

Je rozděleno do tří oblastí:

  • Nejspodnější oblast je tzv. čin-bindu a řídí brániční dýchání.
  • Střední oblast je tzv. činmaja-bindu a řídí hrudní dýchání.
  • Nejhořejší oblast je tzv. adhi-bindu a řídí podklíčkové dýchání.

Celá Aprakáša-bindu /dechové centrum/ je rozděleno do dvou částí. Jedna řídí nádech, druhá výdech.

Ze spodní oblasti tzv. čin bindu vycházejí impulzy autonomní povahy a vysílají nervové podněty přes brániční nervy. Tento pár nervů povzbuzuje brániční dýchání. A mudra, která řídí tuto oblast, se jmenuje Čin mudra.

V mozkové kůře na povrchu mozku vznikají vědomé impulzy, které dávají vznik podnětům ve střední části aprakáša-bindu /dechového centra/ a vysílají signály přes bloudivý nerv (vagus) pro mezižeberní dýchání. Mezižeberní dýchání je řízeno činmajamudrou.

Podklíčkové dýchání v nejhořejší části plic je řízeno impulzy vznikajícími v rámci mozkové kůry vědomé části mozku, odtud jsou vysílány mentální impulzy do horní části aprakáša bindu /dechového centra/. Mudra, která řídí podklíčkové dýchání, se jmenuje adhi mudra.

Pro plný dech se používá Brahma mudra. Tato mudra řídí všechny části aprakáša-bindu, dechového centra mozku. Při používáni Brahma mudry se nejdříve naplňují spodní laloky, potom střední a nakonec horní laloky plic.