Close

Činmaja mudra

Řídí tok nervové energie přes motorický nervový systém do středních laloků plic. Palec a ukazováček na obou rukách jsou spojeny a vytvářejí kroužek. Ostatní tři prsty jsou pokrčeny a konečky se těsně dotýkají dlaně. Obě ruce umístíme dlaněmi dolů na stehnech nohou.

Posadíme se do vadžrásany tj. sed na patách, paty jsou přímo pod hýžděmi, hlava, záda, ramena i hýždě jsou v jedné rovině, kolmo k zemi, provedeme činmaja mudru. Obě ruce umístíme dlaněmi dolů na stehnech nohou. Zhluboka nadechujeme a vydechujeme, a naši pozornost vedeme do střední části plic.