Close

Čin mudra

Tato mudra řídí brániční dýchání. Provádí se spojením palce s ukazováčkem, takže prsty vytvářejí kroužek, ostatní tři prsty jsou natažené a drží u sebe. Obě ruce umístíme dlaněmi dolů na stehnech nohou.

Posadíme se do vadžrásany tj. sed na patách, paty jsou přímo pod hýžděmi, hlava, záda, ramena i hýždě jsou v jedné rovině, kolmo k zemi, provedeme čin mudru. Obě ruce umístíme dlaněmi dolů. Zhluboka nadechujeme a vydechujeme, a naši pozornost vedeme do dolní části plic.