Spinální cvičení

Je to skupina průpravných cvičení. Jeden z prvních, u kterého se spinální cviky objevily, byl Mahariši Svami Dévamurtí.

Název spinální cviky souvisí s označením páteře – spina. Při tomto cvičení dochází k protáčení (torzi) páteře a proto bývají někdy označovány i jako torzní cviky. Starší prameny používaly název krokodýlí cviky.

Podstatou torzního pohybu je vytáčení dolní poloviny těla do strany. Pohyb vychází vždy z pánve a kyčlí, nikoliv z nohou. Pohyb může být doprovázen pohybem hlavy. Zbylá část těla je vždy fixována, znehybněna, aby nedocházelo k nesprávnému postavení páteře, a tím vzniku blokád. Toto pravidlo je důležité dodržovat po celou dobu provádění cviků.

Účinek na páteř se liší podle postavení nohou. Natažené nohy a jejich vytáčení ovlivňují nižší úseky páteře, zatímco pokrčené nohy, které sklápíme do stran, působí na vyšší úseky páteře. Největší rozsah torzního pohybu je vždy ve spojení mezi hrudní a bederní páteří. Při pohybu hlavy dochází k mobilizaci krční páteře.

Důležité je při spinálním cvičení dýchání. Pohyb do krajních poloh můžeme provádět s nádechem. Ten je nejbezpečnější, protože při nádechu dochází ke zpevnění svalstva, které drží páteř a tím pádem při torzi nemůže dojít k vychýlení dráhy pohybu a k vzniku blokád. Napětí ve svalech nás však nepustí do maximálního protočení.

Protáčení se s výdechem je náročnější. Tehdy je tělo zcela uvolněno, páteř se snadno protočí do úplného maxima, ale existuje nebezpečí pro nezpevněnou páteř, že ji neudržíme ve správné poloze a dojde ke vzniku poškození. Toto provedení je určeno zkušeným, dostatečně trénovaným jedincům, kteří dokážou udržet pozorností správné postavení páteře a řídit celý pohyb.

Provádět spinální cvičení švihem je zcela vyloučené. Po celou dobu provádění je třeba být si vědom postavení těla, zapojování svalů a probíhajícího dechu.

Účinky: spinální cviky pomáhají, pomáhají zpevnit oblast páteře. Šikmo probíhající svaly trupu se střídavě protahují a posilují. Posilují se nejen zádové svaly, ale zlepšuje se celkové držení těla a dochází k tonizaci organismu. Některé polohy také mobilizují kyčelní klouby.

Preventivně pomáhají udržet páteř pohyblivou, mohou odstranit drobné blokády páteře. Při akutní bolesti vybíráme polohy opatrně.  Cvičení nám sice může pomoct, ale je třeba volit uváženě cviky i jejich množství, výdrž a vhodný dech.

Necvičíme v případě kořenového syndromu  bederního (tzv.ischias). Cvičení zejména složitějších poloh zváží i ženy s menstruací.

Spinální cvik, který mobilizuje i kyčelní klouby

Ležíme na zádech, páteř nenásilně přitlačíme k podložce. Upažíme, dlaně otočíme směrem dolů k podložce. Pokrčíme nohy a postavíme je celými chodidly na podložku, co nejblíže k hýždím a doširoka roznožíme. S nádechem spouštíme obě kolena doprava a současně otáčíme hlavu na opačnou stranu, až se nám brada dotkne ramene. S výdechem se vracíme a s nádechem pohyb provedeme na levou stranu. Chodidla zůstávají stále na stejném místě. Při správném roznožení se nám koleno jedné nohy dostane za patu druhé nohy. Během cvičení zaměříme pozornost na protáčení páteře a pocity v páteři.

Příspěvek byl publikován v rubrice Ásany. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.