Sestava Loma-Viloma

Je to cvičební systém, který patří mezi dynamické cvičení jógy a využívá polaritní dech. Je to vědecký systém vykonávání pránájámy, který obsahuje učení starých jogínů, v kterém se tvrdí, že vše ve vesmíru je polarizované. Podle tradičního učení má planeta, na kterou jsme se narodili dva póly – severní a jižní. Během celého života se člověk setkává s mnohými dalšími polaritami: den – noc, teplo – zima, měkký – tvrdý, žena – muž, já – ty, dostředivá síla – odstředivá síla, náš mozek má také dvě hemisféry, atd.

V tomto systému cvičení se pravidelně střídají polohy a to vede k posílení vnitřní rovnováhy organismu. Jde o aktivaci obou pólů, kde záporný polarizující proud prány /lóma/ se týká dolní půlky těla a směřuje k hlavě a kladný proud prány /vilóma/ se týká horní půlky těla a proudí směrem k nohám. Tímto usměrněným prouděním je naše tělo právnicky promývané a jeho buňky jsou polarizované. Trvalý stav polarizace představuje stav fyzického a psychického zdraví. Toto cvičení upevní zdraví každému, kdo ho bude pravidelně vykonávat, protože při cvičení dochází k dokonalému prokrvení organismu v obou směrech a ze všech stran.

Cvičení lóma-vilóma jsou přísně vázané na rytmus dýchání, je důležití spojit dech s pohybem. Rytmus cvičení uklidňuje a kombinací s řízeným dechem celkově zvyšuje psychickou odolnost a vede k vyšší vitalitě.

Po skončení každého cviku se zařazuje krátká relaxace, během které se nemění rytmus dechu.

Při cvičení lóma-vilóma se posilňují svaly celého trupu, a cvičení také odstraňuje únavu a přináší příjemný pocit svěžesti.

Postupně se učíme vykonávat pomalý, vědomě řízený dech spojený s pohybem, učí se uvědomovat si stoupající napětí spojené s vykonáváním pohybu do krajní polohy a s následným uvolněním do výchozí polohy.

 

Pokyny pro cvičení lóma – vilóma

Cvičení vykonáváme uvolněně, nenapínáme zbytečně svaly na rukou, na nohou, ani svaly trupu /např.nepropínáme špičky u nohou/, tělo držíme natažené v jedné rovině, v lehu na zádech a na břichu si uvědomíme, že páteř je osou těla a v lehu na boku nevysazujeme pánev, ani se neprohýbáme. Do cvičení zapojujeme pouze svaly potřebné k pohybu.

S nádechem, s pomalým a plynulým pohybem zaujmeme cílovou polohu a s výdechem s pomalým a plynulým pohybem se vracíme zpět do výchozí polohy. Rychlost pohybu přizpůsobíme tak, aby nám pohyb vyšel na celou dobu nádechu a na celou dobu výdechu.

Každý cvik provádíme minimálně 3x.pokud v cvičení zvedáme pravou a levou nohu samostatně, považuje se za jedno cvičení zvednutí obou nohou za sebou.

Nejdřív cvičíme pravou, potom levou nohou, ve směru trávení a vylučování. Pokud má někdo např.oslabenou pravou nohu, tak začíná zdravou, pokud nemůže nějaký cvik provádět, pracuje s představou. Mentální představa aktivizuje nervové zapojení mozku /“oživuje“ oslabenou část těla/.

Po celou dobu cvičení řídíme a kontrolujeme dech. Dýcháme plným jógovým dechem.

Pokud provádíme zastavení dechu, cvičíme savitrí-pránájámu rytmickou formu dýchání, která přináší harmonii do celého organismu, nádech, zastavení po nádech, výdech, zastavení dechu po výdech. Cvičíme ze začátku podle vzorce 4:2:4:2, pokud už cvičení dobře ovládáme zvolíme rytmus 6:3:6:3 atd.

Savitrí-pránájámu provádíme po celou dobu cvičení, to znamená, také během přestávek mezi jednotlivými cviky, ale také při přechodu mezi různými výchozími polohami. Například s nádechem se z lehu na zádech přetočíme přes vzpaženou ruku na bok, během zastavení dechu zůstáváme v této poloze, s výdechem se dotočíme do lehu na břiše, kde se během zastavení po výdechu připravíme na další cvičení. Takto spojíme celé cvičení v jeden plynulý pohybový celek.

Pokud máme potřebu odpočinout si, uvolníme se mezi jednotlivými cviky, ale zachováváme při tom dechový vzorec.