Prána, Puruša, Prakrti

K porozumění, jak se jóga dívá na energii, si vezmeme na pomoc teoretické spisy, které se zabývají vesmírem a jeho vznikem. Vysvětlení pojmů energie zvaná prána nebo kosmická síla souvisí s počátkem jevového světa. Na samém počátku existovala rovnováha a jedno jediné univerzum (brahman – tj. spojení puruši a prakrti).

Rozkolísáním kvalit přírody zvaných guny došlo k projevení se a vzájemnému ovlivnění dvou na sobě nezávislých principů. Těmi jsou nehybné vědomí – puruša a dynamická nevědomá energie – prakrti. Energie prostoupila vědomí a udržuje ho při životě, zatímco vědomí obohatilo energii o vědomé aspekty. Vznikl život a v každé jeho formě najdeme energii. V jevovém světě je prána všudypřítomná, vně i uvnitř a je v neustálém pohybu. Bez energie by neexistoval projevený život, a tedy ani člověk.

Každá živá bytost ke svému životu potřebuje energii. Energii získáváme nejen z potravy, ale také ze vzduchu. Se vzduchem nadechujeme současně i energii (pránu), a člověk dokáže tuto energii vnímat a aktivně s ní pracovat.

Prána

Slovo „prána“ je tvořeno dvěma slabikami. „Pra“ znamená existovat nezávisle nebo mít prvotní existenci. „Ana“ je zkrácení pro „anna“ – buňku. Prána znamená „to, co existovalo dříve, než vznikl jakýkoliv život.“.

Základem veškerého života je božská energie, která se proměňuje podle potřeby vyrovnat se se životními funkcemi.

Pránu získáváme ze vzduchu, který nadechujeme, z potravy, kterou se živíme a část prány absorbujeme pokožkou.

Pránu ale nezaměňujte s prvky, které získáváme ze vzduchu při dýchání, jako je kyslík, dusík nebo vodík. Prána není ani žádná nutriční složka, kterou získáváme z potravin.

Jak se prána projevuje? Její účinky vnímáme v duchovním životě. Je duchovní silou a energií mistrů jógy, schopností dosáhnout nadpřirozených sil (siddhi), milosrdenstvím a nesobeckým způsobem myšlení a cítění. Dokáže léčit, omlazovat, přinášet radost i štěstí. Nachází odpovědi na otázku po smyslu života. Vede k poznání.

Jógovou praxí můžeme pránickou energie v těle ovlivňovat.

  • Na fyzické úrovni ji můžeme ovlivňovat kontrolovaným nádechem, výdechem a zádržemi dechu, např. nádí šódhana.
  • Na mentální úrovni můžeme pracovat s nádími, například vyrovnáním toků prány a apány.
  • Na úrovni spirituální můžeme ovlivňovat tok prány pomocí technik dharány (koncentrace) a dhjány (meditace).

Kde pránu najdeme? Pránická energie je základem světa jevů, projevuje se ve všem živém i neživém, je obsažena v různém množství a různé kvalitě ve všem, co nás obklopuje. Podléhá neustálé změně a sama sebe si neuvědomuje, protože není žádným zdrojem.

Projevy prány si u sebe nejdříve všímáme ve fyzickém těle (annamájakóša), kde jsou její vibrace nejhutnější, a v obalu nižší mysli (manomájakóša). Teprve později si pránu uvědomujeme v pránickém těle (pránámájakóša) a učíme se ji ovládat. Pránické tělo je totiž místem, odkud s energií můžeme začít pracovat.

Pět prán

Na fyzické úrovni jóga rozlišuje pět hlavních prán (pančaprána).

Prána – sídlí v oblasti hrudníku a směřuje vzhůru. Ovlivňuje činnost srdce a plic. Podle upanišsa je symbolem nádechu.

Apána – je mezi břichem a hrází a tato energie má tendenci směřovat dolů. Ovlivňuje ledviny a proces vylučování, činnost pohlavních orgánů. Podle upanišsa je symbolem výdechu.

Samána – působí mezi bránicí a pupkem a vyrovnává činnost prány a apány. Samána znamená asimilaci, přijetí (vybrání vhodného) a také spalování potravy. Působí na činnost žaludku, jater, sleziny, tenkého střeva a proces trávení.  Podle upanišsa je symbolem mezidechu.

Udána – její funkcí je konat pohyb, cirkulovat, a to končetinami dolů a hlavou vzhůru. Ovlivňuje sympatikus a parasympatikus. Podporuje duchovní rozvoj. Sídlí v rukou, nohou, krku a hlavě. ovlivňuje činnost smyslů a řeč. Je funkcí hlasu, řeči, zpěvu.

Vjána – nahrazuje nedostatečné působení všech předchozích prán, je zásobárnou energie.  Její funkcí je – co samána asimiluje do těla, to vjána po těle roznese. Náleží ji tělesné pohyby vcelku.

Jednotlivé prány také ovlivňují činnost čaker. Apána souvisí s funkcí dvou nejnižších center múladháry a svadhištány. Samána je spojená s manipúrou. Prána kontroluje anahátu a višuddhi. Udána je ve vztahu k adžně a sahasráře. Vjána může ovlivnit všechny čakry. Pět prán se v nás tvoří už během vývoje  v těle matky.

Prana

Příspěvek byl publikován v rubrice Pránájáma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.