Close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně s vaším souhlasem. Je pouze na vás, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete nebo neposkytnete. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Zpracovatelem osobních údajů je: Pohodový klub Sangati, z.s. IČO: 27038360

Účely zpracování: Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich přihlášek, vedení evidence a pro zasílání e-mailů a oznámení.

Rozsah zpracování: jméno, příjmení, ulice, město, telefon, e-mail., rok narození.

Doba zpracování: Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány na dobu do odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádné další straně.

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.