Plný jógový dech

Mahat joga Pránájáma

Spojíme-li dolní, střední a horní dech do jednoho celku, dostaneme tzv. plný jógový dech. Zapojování všech tří částí plic má jít plynule za sebou v tzv. dechové vlně a to vždy zdola nahoru při nádechu i výdechu. Dechová vlna probíhá na mentální úrovni. Plíce se nám naplňují a vyprazdňují najednou, ale my přesouváme pozornost na jednotlivé části hrudníku a sledujeme, zda se správně zapojují do procesu dýchání.

Dýchání má být pomalé, hluboké, plynulé a uvolněné. Není důležité, jak moc se nafoukneme, ale jak umíme vyváženě dýchat všemi částmi plic. K tomu je zapotřebí značná soustředěnost.

 Nácvik: lehneme si na záda, ohneme nohy v kolenou, chodidla opřeme o podložku. Pravou ruku si přiložíme na břicho v oblasti pupku, levou ruku umístíme nad pravou tak, že prsty a dlaň spočívají na dolních žebrech.

Volně a zhluboka nadechujeme do spodní části plic, pod pravou rukou cítíme pohyb břišní stěny. Volně nadechujeme také do hrudní části plic, pod levou rukou cítíme, jak se hrudník zvedá. A pozornost vedeme až do oblasti klíčních kostí. Uvědomujeme si proudění vzduchu až do horních částí plic.

A pomalu vydechujeme. Pozorujeme výdech pod pravou rukou, jak břicho klesá, pod levou dlaní hrudník klesá a provedeme úplný výdech z horních částí laloků plic. 1 – 5 minut.

 

 

 

 

Vjághra pránájáma

Toto cvičení je skvělé pro nácvik plného jógového dechu. Vjághra pránájáma nám udržuje pružnou páteř. Jednotlivé úseky páteře souvisí s jednotlivými částečnými dechy, proto je důležité mít páteř pružnou.

Přejdeme do vzporu klečmo. Stehna a paže jsou kolmé k zemi. Páteř je rovná. Nohy mírně od sebe. Prsty na rukou mírně roztáhneme.

Nadechujeme se do oblasti břicha a zároveň se prohýbáme v bederní oblasti páteře. Jak nádech pokračuje do střední oblasti, prohýbáme hrudní oblast páteře a na konci nádechu v horní oblasti zvedneme hlavu a tím prohneme krční páteř. Plíce máme plné a páteř zcela prohnutou.

Začínáme vydechovat z dolní oblasti a ohýbáme bederní páteř, vydechujeme ze střední oblasti, a ohýbáme hrudní páteř. Na konci výdechu z horní oblasti plic je páteř celá zcela ohnutá.  Opakujeme 5 krát.

 

 

 

 

 

Dáme kolena k sobě a dosedáme na paty. S výdechem se pomalu předkláníme, a dotkneme se čelem o podložku.  Paže leží uvolněně podél těla. V poloze jemně dýcháme a soustředíme se na uvolnění. 1 minutu.