Dechové centrum

Nalézá se v oblasti prodloužené míchy a je vertikálně rozloženo do dvou částí. Jedna část stimuluje nádech a druhá výdech. Nejspodnější část tohoto centra je spojeno s bráničním dechem. Střední oblast stimuluje hrudní dýchání a nejvyšší oblast stimuluje podklíčkové dýchání.

Hluboko v buňkách plic jsou skryty speciální reflexogenní „zpětnovazebné“ nervy, které jsou stimulovány pouze intenzivním hlubokým dechem. Normální dýchání tyto receptory nestimuluje.

Tyto receptory při stimulaci vysílají signály zpět k dechovému centru v lidském mozku a vedou toto centrum k perfektnímu dýchání.

Měli bychom provádět brániční dýchání nejméně po dobu šesti minut a nejlépe ve vadžrásaně (sedu na patách). Ale v případě, že nás v tomto sedu bolí nohy, můžeme volit zkřížený sed nebo přejít do lehu na zádech.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Krok za krokem, Pránájáma. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.