Co je metoda EFT

Jedná se o obor energetické psychologie. Využívá poznatků čínské medicíny a různých psychologických disciplín. Metoda spočívá ve stimulaci akupunkturních bodů na těle poklepáváním konečky prstů v průběhu psychologického zpracovávání různých aspektů problému.

Tvůrce a zakladatel metody EFT je Gary Craig
Americký psycholog Roger Callahan vyvinul v roce 1970 terapii TFT (Thought Field Therapy). Tato metoda zahrnovala poklepávání na 365 akupunkturních bodů lidského těla pro obnovení tělesného energetického toku. Následně v 90. letech byla tato technika zrevidována a zjednodušena Garym Craigem, který použil 13 vybraných bodů a metodu nazval Emotional Freedom Techniques.

Gary Craig se narodil 13. dubna 1940. Zajímal se o osobní rozvoj a psychologii již od mládí. Zejména od doby, kdy si uvědomil, že kvalita jeho myšlenek se zrcadlí v kvalitě jeho života. Ve své profesi – osobní kouč v oblasti dosahování lepších výkonů – chtěl najít řešení pro odstranění emocionálních bloků, které nás v životě brzdí. Gary Craig neustále hledal snadno aplikovatelnou metodu, která by byla efektivním řešením pro kvalitní, zdravý život. Metoda EFT tímto řešením je. Navíc, často pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo.

Aplikace EFT 
Metoda EFT není zaměřena jen na odstraňování zdravotních problémů. Pracuje na odstraňování příčiny všech negativních emocí, a tou jsou bloky v energetickém systému těla. Jejich odstraňováním dochází k harmonizaci našeho života.

Oblasti použití EFT
EFT pomáhá ve všech oblastech života, v oblasti zdraví, vztahů i v oblasti profesní. Pomocí metody EFT, metody NLP (neurolingvistické programování) a techniky Matrix Reimprinting se účinně pracuje na odstraňování zažitých negativních vzorců myšlení, emocí a chování, které nás blokují v úsilí o dosažení cílů, aniž bychom si příčiny problémů uvědomovali.

EFT a zdraví
– deprese, úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha, fobie – např. agorafobie, sociální fobie, klaustrofobie atd.), těžká traumata, chronický únavový syndrom, poruchy příjmu potravy, závislosti, bolesti (migrény, bolesti páteře atd.), nadváha, alergie, poruchy učení, nespavost, problémy s otěhotněním, sexuální problémy, problémy se sebehodnocením, nízká sebedůvěra, převládající pesimistické nastavení, negativní vzorce myšlení, podceňování se.

EFT a vztahy
– partnerské problémy, problémy v komunikaci, řešení konfliktů, problémy s hledáním vhodného partnera, řešení partnerské krize, problémy po rozvodu manželů/odchodu partnera, vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.

EFT a práce
Je efektivním pomocníkem a nástrojem tam, kde je potřeba zvýšit pracovní výkonnost, snižovat výrazně únavu u lidí s náročnou profesí, tam, kde je nutné dlouhodobě zvládat rychlé pracovní tempo, práci ve stresu apod., získání a udržení motivace. Metoda EFT je dále vhodná pro ty, kteří jsou ve své profesi nespokojení, rádi by například změnili práci, která jim nevyhovuje, ale nemají z různých důvodů odvahu k této změně; nebo tam, kde nespokojenost pramení z nevyhovujících vztahů na pracovišti nebo například z nedostatečného finančního ohodnocení.

Autoaplikace
Velkou výhodou EFT je to, že se jí může naučit každý a také to, že je možná autoaplikace – poklepem na příslušné body na těle si můžete pomoci i sami. Při provádění technik se nepoužívají žádné pomůcky.

Máte zájem se naučit metodu EFT?  Vice na:  www.eft-joga.cz/metoda-eft/